Om

Syskonorkestrarna i Väst

Syskonorkestrarna i Väst är en ideell förening som förenar fjorton fritidsorkestrar från Västsverige för att tillsammans ge orkesterfestivaler som anordnas vart annat år.

Musikerna är till största delen fritidsmusiker som träffas varje vecka för att bilda sig på sina instrument och inom orkestermusik.
Vartannat år håller vi en orkesterbienal för att ge oss möjlighet att lyssna till varandra och lära känna musiker i regionen. Vår mission är också att spela musik av tonsättare som har anknytning till vår region.
Orkestrarna är symfoniorkestrar, sinfoniettor, kammarorkestrar, salongsorkestrar.

Följande 14 orkestrar är medlemmar

Länk till Facebook och Instagram

Våra samarbetspartners:

Smyrna Frihamnskyrkan

Göteborgs Symfoniker, Sveriges nationalorkester

GöteborgsOperan

Stiftelsen Eduard Magnus Musikfond m.fl.

Studieförbundet för konst och kultur. Hos Kulturens Bildningsverksamhet möts folkbildning, konst och kultur inom en mängd olika uttryck.