Seminarier

LÖRDAG 10.15

4 Seminarier pågår samtidigt i olika lokaler, se program

ERGONOMI FÖR STRÅKMUSIKER

Lisbeth Vecchi

Violinist bland annat i Göteborgs Symfoniker. Kammarmusiker. Violinpedagog vid Högskolan för teater och musik vid Göteborgs Universitet. Har i sin undervisning särskilt tryckt på betydelsen av ergonomi vid stråkinstrumentspel. Lisbeth Vecchi har fostrat stora violinister som t.ex. Malin Broman. 

DIGITALT NOTBIBLIOTEK

Lär dig mer om ett digitalt notarkiv som är lättillgängligt och lättnavigerat Finn Rosengren instruerar.

Orkesterledare känd av många fritidsmusiker och yrkesmusiker i Sverige efter många år som ledare för Ungdomsorkesterkurserna på Wendelsbergs Folkhögskola. Kapellmästare vid  Göteborgsoperan. Har lett flera av Västsveriges fritidsorkestrar. Arbetar nu för ”Levande Musikarv” med att göra värdefullt äldre Svenskt notmaterial tillgängligt för nutida framföranden. Dirigerar vid festivalen Partille kammarorkester och leder seminariet om digitala notarkiv och problem vid tolkning av äldre handskrivna noter.  

FRIHAMNSKYRKANS ARKITEKTUR

Få en inblick i en nybyggd kyrka med Samuel Reinwalds

90% ingenjör, 60% ekonom och alltid nyfiken, så beskriver Samuel Reinwalds sig själv.  De senaste 25 åren har Samuel som konsult i byggbranschen arbetat med byggnadsprojekt runt om i världen. Från medicinska fabriker på Puerto Rico till köpcenter i Kina, Naturrum i Lappland till Biografer på västkusten. Han var ordföranden i utvärderingsgruppen av de parallella uppdrag som ledde fram till det arkitektförslag som nu är Frihamnskyrkan i Göteborg.  Som del av Smyrnaförsamlingens Lokalgrupp har han även drivit arbete kring de lokaler vi nu sitter i. Nybliven VD för egna bolaget KREKON som arbetar med kreativt stöd till företag och verksamheter som söker utveckling.

PROVA PÅ DIRIGERING

Har du drömt om att stå framför en orkester, här får du lite tips om hur du kan starta en orkester, hur slår man fyrtakt m.m

Emanuel Kling hjälper oss på traven.

Dirigent, violast och stråkpedagog. Emanuel har tagit initiativ till nya fritidsorkestrar och är upphovsman till både Camerata Gothia och Gothia Concentus. Var en i gruppen som startade Syskonorkestrarna i Väst år 2014. Leder vid festivalen seminariet ”Pröva på dirigering” och dirigerar Lundbysymfonikerna i Sibelius andra Symfoni samt Gothia Concentus som spelar film och datamusik.